GENOPRETTENDE TÆNKNING

Hvad er genoprettende tænkning?


Genoprettende tænkning gennemsyrer hele mit virke.

Genoprettende tænkning er derfor ikke blot én konkret ting, men derimod et udgangspunkt for en, i mine øjne, velfungerende praksis i forhold til kriminalitet og problemer blandt og med børn- og unge.

En meget tydelig del af mit arbejde med den genoprettende tænkning findes i mit arbejde med styrkelsen af praksis for genoprettende ret i Danmark. Erfaringer viser, at man ved brug af den genoprettende rets metoder, kan forhindre at unge ryger tilbage i en kriminel løbebane samt at give ofrene en større retfærdighedsfølelse.

Derudover kan man bruge genoprettende tænkning til at forebygge børns eksklusion. Ved at man, i stedet for at straffe og sanktionere børn i skoler og fritidsinstitutioner, bruger genoprettende metoder til at bringe de børn sammen, som har været i konflikt.

 

Det gør, at man kan fastholde børn i skoler og institutioner, samtidig med at fastholde deres ansvar for, hvad de har gjort.

 

Ydermere kan børnene udvikle konfliktløsningsevner, der ikke ender i sanktioner og eksklusion, men i stedet genopretning af de ubalancer, der sker mellem børn i skole- og fritidsinstitutioner, hvis man kontinuerligt arbejder med genoprettende tænkning blandt børnene og de voksne, som har med dem at gøre.

Jeg har stor erfaring og bred viden med genoprettende tænkning, som jeg bl.a. har fået i mit medlemsskab af Fagudvalget for Genoprettende ret og Praksis under SSP-Samrådet fra 2013-2017.

Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere om dette emne eller om mulighederne for, at jeg kan komme og holde et oplæg, en workshop eller et kursus for dig og dine kollegaer/ansatte.

Lær mere om genoprettende tænkning

Jeg er stor fortaler for genoprettende tænkning og kommer derfor meget gerne og deler ud af min viden om emnet - f.eks. via et foredrag eller et kursus.

Kontakt mig for at finde ud af, hvad der bedst svarer til jeres behov.

Debatindlæg i Politiken, 21.09.2014:

Retfærdigheden skal tilbage i det danske retssystem

 

Indægget er skrevet på vegne af det SSP-samrådets fagudvalg for genoprettende ret.

"Kig til Nordirland, der har et retssystem for unge, som sikrer, at at gerningsmanden lærer noget, at vi forebygger gentagelsen af kriminaliteten, og ikke mindst, at offeret også oplever at blive taget alvorligt".