FORÆLDRENETVÆRK

Hvad er et forældrenetværk?

Et forældrenetværk består af en gruppe forældre, som erkender, at der er et behov for at mødes i forhold til en gruppe unge.

 

Nogle gange vil det være forældre til en folkeskoleklasse, forældrene til en bestemt gruppe af klassen, eller forældre til en gruppe af unge, der er sammen på tværs af klasser, f.eks. via fritidsaktiviteter eller fritidsklub - eller via lokalmiljøet.

Et forældrenetværk startes ved, at der bliver opmærksomhed på, at en gruppe unge skaber problemer for sig selv og andre. På et eller andet tidspunkt ønsker enten en eller flere forældre, at forældrene til de unge mødes.

 

Gennem oprettelsen af et forældrenetværk, skabes et forum, hvor forældrene kan hjælpe sig selv gennem at hjælpe hinanden.

 

Gennem fælles erkendelser og handlinger finder forældrene frem til løsninger af fælles udfordringer. Det giver selvtillid, da forældrene vil opleve en overgang fra magtesløshed til "at magte".

Forældrenetværk kendetegnes af

 

 • Frivillighed

 • Egen (midlertidig) magtesløshed som en fælles erfaring

 • Løsninger skabes af forældrene selv

 • Forældrenes egne værdier er i spil

 • Et lyttende forum

 • Håb om fremtidige handling er i centrum

Hvilke emner kan man behandle?

Alle emner, der giver udfordringer for forældregruppen eller deres børn, kan behandles i forældrenetværk. Nedenfor er en liste over nogle eksempler. Listen er ment som inspiration og er bestemt ikke en begrænsning af emner.

 • Alkohol/rygning

 • Kriminalitet

 • Kammerater og gruppedynamik

 • Overnatning hos andre

 • Komme-hjem-tidspunkter

 • Sms-trafik

 • ”Fester”

 • ”Hæng ud”-adfærd

 • Penge mellem de unge

 • Kan man tage til ”Bakken” uden voksne?

 • Forældrenes indbyrdes kommunikation

Hvordan skaber man et forældrenetværk?

For at skabe et velfungerende forældrenetværk er det gavnligt med en udenforstående professionel, der kan skabe tryghed og tillid blandt deltagerne.

Den professionelle indkalder til mødet og fungerer som mødeleder og mægler under eventuelle konflikter. Derudover vil den professionelle sørge for, at der på mødet bliver indgået aftaler om fremadrettet handling.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan et forældrenetværk fungerer, så kommer jeg gerne og fortæller om mine erfaringer, "do's and don'ts" og giver konkrete værktøjer, du som professionel, har brug for, for selv at starte et forældrenetværk.

Det kan enten være i form af et foredrag eller et længere kursus. Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere, eller for at vi sammen, kan finde en løsning på de konkrete problemstillinger.

Du er også velkommen til at kontakte mig med henblik på at lade mig starte et forældrenetværk op.

Lær mere om forældrenetværk

Forældrenetværk er et emne, jeg kan fortælle mere om gennem et foredrag eller et kursus.

Kontakt mig for at finde ud af, hvad der bedst svarer til jeres behov.

Rapport:
Forældre- og ungeinddragende tiltag
til forebyggelse af

ungdomskriminalitet

Rapport udarbejdet af KORA, hvor mine anvisninger til et velfungerende forældrenetværk er anvendt.

Rapporten skriver:

"Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har ønsket at tilvejebringe viden om, hvordan forældre og unge kan inddrages mere og bedre i kriminalitetsforebyggende indsats (...)

De mest lovende indsatser, som rapporten følger op på, er familierådslagning og forældre-netværksgrupper."

"Vores forældrenetværk kom til at fungere med Charlies hjælp. Han kan bringe de svære emner op på en ligefrem måde, og hjælpe med sin erfaring"

- Anette og Christian,
forældre

 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now