Foredrag, kurser og mere.
20 års erfaring med konflikthåndtering, genoprettende tænkning
og forebyggende arbejde.

Jeg tror ikke, der findes en mere vidende praktiker inden for social pejling, forældrenetværk og genoprettende praksis end Charlie i Danmark

- Jens Ansbjerg,
SSP-koordinator i Brøndby Kommune

Genoprettende
Tænkning

Der er mere mening i at reparere på konflikter mellem mennesker end straffe og sanktionere.

KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter er hverken gode eller dårlige – det er evnen til at håndtere dem, som afgør udgangen af en konflikt.

Forebyggelse

i skolerne

Lær, hvordan man kan forbedre børns trivsel, mindske risikoadfærd og dermed forebygge konflikter og kriminalitet.

KONFLIKTMÆGLING

Konfliktmægling kan være en god løsning hvis alle forsøg på at bringe konflikten til ophør er forgæves.
Når der skal hjælp til.

FAGLIG SPARRING
OM SSP-SAMARBEJDET

Lær, hvordan man kan forbedre børns trivsel, mindske risikoadfærd og dermed forebygge konflikter og kriminalitet.

forældre-netværk

Gennem oprettelsen af et forældrenetværk, skabes et forum, hvor forældrene kan hjælpe sig selv gennem at hjælpe hinanden.